Merken
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Action Line shop
Bongerd 40
6176 AW Spaubeek

- Ik/Wij................................... deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen van de volgende dienst herroep/herroepen.

- Besteld op:...............................................................Ontvangen op:................................................

- Naam:...........................................................................................................................................

- Adres:...........................................................................................................................................

- Factuurnummer:............................................................................................................................

- Handtekening van consument(en) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.

.....................................................................................................................................................

- Datum:.........................................................................................................................................