FORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Action Line shop 
Bongerd 40
6176 AW Spaubeek

– Ik/Wij…………………………….. deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen van de volgende dienst herroep/herroepen.

– Besteld op:………………………………………………………Ontvangen op:…………………………………………

– Naam:………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….

– Factuurnummer:…………………………………………………………………………………………………………….

– Handtekening van consument(en) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Datum:………………………………………………………………………………………………………………………..